Nová verze našeho log managementu/SIEM – ELISA Security Manager 5.0

Odhalování a odstraňování problémů v IT infrastruktuře mívá různou podobu. Jsme potěšeni, že stále více organizací důvěřuje našemu nástroji ELISA – robustnímu, výkonnému a nákladově efektivnímu řešení pro sběr, korelace a analýzu logů. Nedávno jsme vypustili do světa novou, vylepšenou verzi.

Hlavní novinky, které přináší ELISA verze 5.0
Reagujeme na požadavky zákazníků, kteří jsou nám nejcennějším zdrojem inspirace pro další vývoj. Řada změn je skryta na pozadí a není vidět, nicméně je ku prospěchu výkonu a zpracování logů. Čeho si pak nelze nevšimnout, je nový dashboard a další vizuální změny.

Konkrétně se jedná o:

 • vertikální menu,
 • podporu barevných schémat,
 • přechod na novou LTS verzi subsystému Zabbix,
 • zvýšení výkonu pomocí paralelizace procesů,
 • striktní oddělení vrstvy prvotního příjmu logů od vrstvy jejich dalšího zpracování,
 • mnoho vylepšení uživatelského rozhraní.

Ještě nemáte centrální konzoli bezpečnostního dohledu?
Pokud máte komplikovanější IT infrastrukturu, která se dále rozrůstá, je důležité mít ucelený přehled o probíhajících aktivitách. Náš nástroj sbírá a vyhodnocuje kybernetické bezpečnostní události a přizpůsobuje se vám a potřebám vaší organizace. Samozřejmostí je soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, ČSN ISO 27001 a obdobnými normami.

ELISA je skvělým pomocníkem pro různé scénáře využití. Po jeho implementaci snadno zjistíte, co se ve vašich systémech děje (např. kdo smazal soubory, snažil se uhádnout hesla nebo prováděl změny). Ale nejen to. Jeho funkčnost oceníte i tehdy, když provozujete vlastní dohledové centrum a potřebujete centrální konzoli k řešení událostí, nebo pokud využíváte více bezpečnostních systémů a rádi byste informace sjednotili do jedné platformy.

Řešení kyberbezpečnostních událostí made in Czech
Jeho specifikaci si můžete prohlédnout v našem produktovém listě. V čem je jedinečné?

 • Vyznačuje se skutečně nízkými pořizovacími náklady.
 • Je od nás – českého výrobce s přímou technickou podporou.
 • Naši specialisté jsou proaktivní a podpoří vás při řešení vašich specifických problémů.
 • Jeho rozhraní i dokumentace je v češtině.
 • Má integrovaný provozní monitoring ZABBIX.
 • Má integrovaný tiketovací systém.
 • Potěší jeho vysoký výkon.

ELISA Security Manager je při detekci a řešení kyber-bezpečnostních událostí skutečnou oporou a pomocníkem!