V reakci na zvyšující se popularitu cloudových služeb mezi našimi zákazníky jsme do produktu ELISA Security Manager přidali explicitní podporu pro integraci logů z Microsoft Office 365. ESM tak nyní umožňuje lepší ochranu a korelace mezi cloudovými a místními událostmi z logů. Integrace využívá standardního zprostředkovatele zabezpečení „Microsoft Cloud App Security“ a stejně jako pro jiné zdroje logů ELISA alarmuje v situacích, pokud by jí tento zdroj logů přestal zasílat auditní logy.