V připravované verzi 4.5 umožňuje ELISA Security Manager vytvářet nejen parsovací, ale i korelační pravidla i pomocí vizuálního editoru, a to pro všechny elementární typy korelací, které by měl každý SIEM systém zvládat:

  • detekci opakovaného výskytu události s možností dynamicky definovat korelační klíč,
  • pokročilé kontextové korelace pro dynamické provázání různých typů událostí,
  • detekci chybějícího výskytu definované události za časový interval,
  • detekci nové unikátní hodnoty v definované události.

Všechny tyto korelace přitom ELISA SIEM zvládá v časovém intervalu nejen minut či hodin, ale třeba i dnů, týdnů či měsíců. A stále to samozřejmě dělá i s výpočtem skóre rizika odvozeného z hodnoty dotčeného aktiva.