Informační technologie se bezpřestání posouvají vpřed a i my neustále sledujeme a vyhodnocujeme možnosti, které přinášejí. I v tomto směru se snažíme reagovat na aktuální trendy a požadavky zákazníků při vývoji našeho řešení ELISA SECURITY MANAGER, které vyhovuje potřebám většiny organizací a je v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, kladenými na významné informační systémy.

V říjnu 2020, bude ELISA vydána ve verzi 4.7., která se zaměří především na modifikaci procesů archivace/obnovení indexů a zdokonalení současného ticketingu. Sledujte náš web, aby vám nová verze vč. kompletního soupisu novinek neunikla.