Nově podporujeme i vysoce zabezpečenou formální instalaci systému ELISA Security Manager, a to v návaznosti na dodávku realizovanou do prostředí zpracovávajícího utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Jedná se o striktně offline instalaci na operační systém RHEL 7 postupem odvozeným z instalace certifikované dle Common Criteria schématu úrovně EAL4+, tj. včetně aktivace Security-Enhanced Linux funkcionality.