ELISA 4.5 je zde s novými zajímavými funkcemi. Úspěch IT se měří podle času, a proto tato jarní aktualizace přináší celou řadu níže uvedených novinek a vylepšení.

ELISA 4.5 zůstává stále robustní, výkonné, přitom však nákladově nenáročné řešení pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí.

Update naleznete v sekci aktualizace

 • Vylepšení konfigurace a prezentace Hodnoty aktiv a Risk Score
  – nové rozhraní pro definování hodnoty aktiv v konfiguraci hostů
  – grafická prezentace hodnoty ‚risk score‘ v jednotlivých událostech v analytickém rozhraní
  – grafická prezentace hodnoty aktiva v jednotlivých událostech v analytickém rozhraní
 • Monitoring zdrojů dat přesunut z ELISA Serveru k jednotlivým hostům
  – konfigurace tolerovaného ‚intervalu neaktivity‘ je možné definovat ‚per host‘
  – v konfiguraci hostů je možné vypnout alerty při neaktivitě u jednotlivých zdrojů dat
 • Nová stránka s přehledem zdrojů dat 
  – vyhledání a indikace neaktivních zdrojů
  – respektuje práva uživatelů
 • Vylepšená prezentace dat pro panely typu Terms
  – oddělení tisíců pro velká čísla
  – přepočet bytes (B, KB, MB, GB)
 • Vylepšený vizuální editor
  – nově umožňuje definovat korelační pravidla
  – nová šablona pro definici pravidel po zpracování události pomocí korelačního modulu
  – upravena grafická podoba pravidla
 • Zobrazení duplicitních záznamů v tabulce událostí
 • Vylepšené definování i generování PDF reportů
 • Upraveno generování CSV exportů
 • Vylepšen performance korelačního modulu
 • Provázání analytického rozhraní a přehledu zdrojů pomocí odkazu na jméně AEFN.Host
 • Parsování
  – nový parser pro Cisco Switche, Wifi, Proxy
  – nový parse pro Netshield
  – nový parser pro data z Microsoft Azure získávaná pomocí Cloud App Secutiry
  – nový parser pro Fortigate Wifi
  – nový parser pro Juniper Firewall
  – upravená šablona pro sběr Windows DHCP Server logů
 • Nové dashboardy
  – Cisco Proxy
  – Cisco Wifi
  – Cisco Switch
  – FortiWifi: All events
  – Netshield
  – Microsoft Cloud App Security
  – Juniper Firewall