Přijměte pozvání na dvoudenní festival pořádaný Národní klastrovou asociací, který se zaměří na nejaktuálnější kyberbezpečnostní rizika a možnosti jejich eliminace. 
}

Úterý 14. 9. 08:20 - 15. 9. 13:45

ELI - Dolní Břežany u Prahy

Zdarma

My se na akci objevíme už první den v čase od 10:30 s prezentací našeho řešení ELISA a EKRAN.
Diskutovanými tématy budou:

  • aktuální rizika kyberprostoru ve firmách, veřejné správě a subjektech kritické infrastruktury,

  • nejnovější technologická řešení k eliminaci rizik digitální bezpečnosti,

  • lidské zdroje v kyberprostoru,

  • a mnohá další.

Více informací i možnost registrace naleznete přímo u organizátora konference.

Komu se hodí informace, které na konferenci zazní?

  • šéfům IT a bezpečnosti,
  • CEO a CFO firem,
  • zastupitelům větším municipalit,
  • vedoucím představitelům krajů a jejich organizací,
  • členům výzkumných organizací a škol,
  • představitelům subjektů kritické infrastruktury.